Jordi J. Serra. Per què la imatge d’Atena?                                                 Jordi J. Serra. Per què la imatge d’Atena? © Jordi J. Serra Director d’UBK Ki Dojo Catalunya  
Actualitzat el 17-09-17 español Matrícula gratuïta fins al 30 de setembre! info@ubk-centre.com   ·   637 055 937