Kenjiro Yoshigasaki. L’autèntic significat d’Otomo Otomo és el nom d’una tradició japonesa pròpia dels mestres d’arts marcials que tot sovint es confon amb la tradició dels Uchideshi (deixeble particular) perquè qui sol fer d’Otomo habitualment és un dels Ushidechi. Es considera que per als Ushidechi fer d’Otomo és un mètode de formació, i consisteix a ocupar-se del mestre, talment un servent. Tanmateix, la pràctica d’Otomo amaga un sentit més profund. Els mestres d’arts marcials sovint atenyien la il·luminació practicant la meditació. Il·luminar-se vol dir esdevenir conscient del món intern i comprendre que observar-lo és l’única manera de desenvolupar la pròpia vida amb la veritat. També hi ha persones dedicades a la dansa, la pintura, la interpretació, la música o la meditació que hi arriben, a aquest estat. Val a dir que l’observació del propi món interior produeix una sensació de benestar tan pregona, que hom deixa de desitjar amistats o vida social; llavors, a banda de les activitats bàsiques de la vida, com ara menjar, beure, el sexe, passejar, etc., només es gaudeix del treball artístic o de l’ensenyança. Es tracta d’un comportament que, precisament per aquesta manca d’amistats o de vida social, es pot entendre erròniament i pot ser interpretat com a fredor o mala educació. És per això que al mestre li cal un Otomo, una persona que pugui fer de pont entre ell i les altres persones. Un mestre és una persona que no sent cap interès a participar en converses de caire social, però que sempre  està disposada a ensenyar o a respondre qüestions. La presència d’un Otomo impedeix la conversa social però possibilita que se li puguin fer preguntes al mestre. El fet cert és que molts sopars s’allarguen amb sobretaules d’una hora o dues. L’Otomo, aleshores, pot acompanyar el mestre a casa sense destorbar els qui estiguin gaudint d’aquestes converses. Naturalment, l’Otomo també pot fer meditació en la vida quotidiana mentre està amb el mestre. Que una persona estigui il·luminada o no, no és important perquè, de fet, ningú no sap per què es dóna la il·luminació ni com fer per a il·luminar d’altres persones. L’important és entendre la vida de després de la il·luminació. Tots els filòsofs i els artistes acaben portant una vida que va en la mateixa direcció que la vida de després de la il·luminació. Això ens mostra que la vida de després de la il·luminació és la fita natural a què apunta tot el desenvolupament humà. Aquest és el valor de la il·luminació i de la meditació. DOSHU (Kenjiro Yoshigasaki) Kenjiro Yoshigasaki. L’autèntic significat d’Otomo © de la traducció Jordi J. Serra Director d’UBK Ki Dojo Catalunya  
Actualitzat el 22-03-21 español info@ubk-centre.com   ·   637 055 937 Política de privacitat Et convidem a una classe de prova! Segueix- nos a Segueix- nos a I et regalem la motxilla d’UBK en matricular-te a les classes!