Kenjiro Yoshigasaki. El significat de sensei Al Japó, tothom que es dedica a ensenyar alguna cosa rep el tractament de SENSEI. És ben possible, doncs, que un pare de cinquanta anys a un mestre d’una llar d’infants de vint anys el tracti de sensei perquè troba que ensenyar a l’infant té una vàlua. És semblant al tractament de “senyor”, “senyora” o “senyoreta”: és una mera mostra de respecte per la persona. Al Japó, d’un metge o un advocat normalment en diuen sensei, perquè se suposa que tenen més coneixements que la resta de la gent. I com que tot sovint els advocats esdevenen polítics, fins els polítics solen rebre aquest tractament. És cert, tanmateix, que al Japó a voltes se n’abusa, del terme sensei. En general, doncs, a tot el món als professors japonesos els seus alumnes els tracten de sensei. Hi ha també la qüestió de què és allò que fa que una persona sigui un sensei. Si una persona ensenya, aquesta persona és un sensei. Amb tot, podria no ser un sensei quan no està ensenyant. Depèn del que s’ensenya. Si es tracta de tècniques d’Aikido, s’és professor només al tatami. Quan una persona ensenya únicament al tatami durant unes hores, no és còmode anar canviant el tractament que se li dóna segons si és a dins o a fora del tatami. Se suposa, doncs, que aquelles persones a qui se sol anomenar sensei es comporten com a professors també en la vida quotidiana. Així la gent els pot anomenar sensei sense cap necessitat d’anar variant de tractament. Això dóna lloc a una nova pregunta: com s’ha de comportar un professor en la seva vida quotidiana? El budisme zen va llançar la idea d’entendre la vida. Això suggereix que quan un comprèn la vida, se sent com si hagués tornat a nàixer. SEN vol dir “abans” i SEI vol dir “nàixer”. Així doncs, sensei vol dir literalment una persona que ha nascut abans. Es tracta d’un naixement espiritual, no pas físic. El significat original de sensei és: aquella persona que ha nascut espiritualment abans que altres. Si ens cenyim al significat original, només caldria anomenar sensei aquells que comprenen la vida, i un sensei es comporta com a professor les vint-i-quatre hores del dia, fins i tot en la seva vida diària. Abans el respecte era molt important per a tothom i tot arreu. Calia respectar els éssers humans, els animals, els arbres, etc. Altrament dit, calia respectar únicament la vida i els éssers vius. Els objectes materials no calia respectar-los. Fins i tot, en cas de màquines tecnològicament molt avançades, com és ara un Ferrari, o obres mestres de l’art, l’objecte en si no  era el que calia respectar, sinó els éssers humans que hi havia darrere la creació de l’objecte. La vida la respectem perquè cada vida està relacionada amb altres vides, i aquests milions i milions de relacions creen i sostenen la vida a la Terra. El respecte crea millors relacions entre vides; és per això que el respecte era i és una de les coses més importants de la vida. Fet i fet, respecte vol dir no destorbar les relacions entre diverses vides. Quan el respecte es feia palès, en deien honor. La gent estava disposada a morir per l’honor perquè les relacions entre les vides eren essencials per a la supervivència dels éssers humans. Avui tant el respecte com l’honor gairebé han caigut en l’oblit perquè hem desenvolupat una civilització que es basa en l’armament i la matèria. La supervivència depèn de les armes i de la política i ja no de les relacions entre vides distintes. L’Aikido és una via (DO) i aquesta via cal mantenir-la en la pràctica de l’Aikido. La persona que manté la via s’anomena DOSHU. En japonès, doshu vol dir dues coses. El primer significat és “el mestre de la via”, i el segon “el qui manté la via”. La diferència és que mentre que sols hi pot haver un mestre de la via, de mantenidors de la via n’hi pot haver molts. El professor de més rang de qualsevol organització d’Aikido ha de rebre el tractament de doshu com a mantenidor de la via; de fet, però, nombroses organitzacions d’Aikido no en tenen cap, de doshu. La raó és que la major part de professors japonesos de fet segueixen les ensenyances d’algú altre, especialment de Morihei Ueshiba, tot i que ja és mort. També hi ha professors que no segueixen cap altre professor en concret, però sí que segueixen algun sistema filosòfic consolidat. No són pas mantenidors de la via. És per això que en el món de l’Aikido no n’hi ha gaires, de doshu. Un professor és doshu únicament quan ensenya amb total independència de cap filosofia o d’altres professors, inclosos els ja morts. DOSHU (Kenjiro Yoshigasaki) Kenjiro Yoshigasaki. El significat de sensei © de la traducció Jordi J. Serra Director d’UBK Ki Dojo Catalunya  
Actualitzat el 22-03-21 español info@ubk-centre.com   ·   637 055 937 Política de privacitat Et convidem a una classe de prova! Segueix- nos a Segueix- nos a I et regalem la motxilla d’UBK en matricular-te a les classes!