Tsuzukiwasa. Tècniques encadenades Versió per a imprimir 1) Katatedori tenshin (3 esquerra - 3 dreta) 1) kokyunage 2) kirikaeshi 3) zemponage 4) kaitennage 5) ikkyo 6) yonkyo 7) nikyo (katameru) 2) Ushiro katatedori (3 esquerra - 3 dreta) 1) urakaeshi (estàtic) 2) zemponage 3) koteoroshi (a la primera mà) 4) ikkyo 5) sankyo nage 6) koteoroshi nage (a la segona mà, estirant el braç) 7) shihonage (estirant el braç)   3) Ryotemochi 1) ikkyo (tenshin) 2) kokyunage (tenshin) 3) kokyunage hachinoji 4) zemponage 5) nikyo (irimi) 6) kote oroshi katameru 7) kokyunage (sankyo: uke bloqueja el braç contra el pit) 4) Ryotedori 1) kokyunage 2) koteoroshi 3) kokyunage (sayu waza) 4) tenchinage irimi 5) tenchinage tenshin 6) zemponage 7) kirikaeshi 5) RyoKatadori (4 esquerra - 4 dreta)   1) zemponage 2) kirikaeshi 3) kokyunage 4) sudori 5) kokyunage (girant) 6) nikyo 7) zemponage 6) Ushirotori   1) sankyo (presa als malucs) 2) koteoroshi 3) sankyo 4) zemponage 5) hagaijime kokyunage 6) koteoroshi (ushirotekubitori) 7) ikkyo (ushirotekubitori) 7) Shomenuchi   1) ikkyo irimi 2) ikkyo tenshin 3) kokyunage 4) shihonage 5) zemponage 6) kirikaeshi 7) sankyo 8) Yokomenuchi 1) sudori 2) sudori 3) kokyunage irimi 4) shihonage irimi 5) shihonage tenshin 6) zemponage 7) kokyunage hachinoji 9) Tzuki i Keri 1) tzuki koteoroshi nage 2) tzuki ikkyo irimi 3) tzuki hantai koteoroshi nage 4) keri kokyunage (agafant el peu) 5) keri kokyunage (sense agafar el peu) 6) mawashikeri (baix, estàtic) 7) mawashikeri (alt, dinàmic) 10) Taninzukake 1) ryotemochi ikkyo (el primer uke ataca a la dreta; en acabat, el segon uke ataca a l'esquerra) 2) nininzukake zemponage 3) nininzukake kokyunage udemawashi 4) nininzukake seiretsu 5) nininzukake shihonage 6) saninzukake kokyunage 7) yonningake (lliure)   11) Katate dori irimi (3 esquerra - 3 dreta) 1) kokyu nage irimi 2) kokyu nage (amb canvi de mà) 3) uchiwanage 4) shihonage irimi 5) kaitennage irimi 6) ikkyo 7) kaitennage (extern) 12) Ushiro katatedori 1) sankyo (estàtic) 2) shihonage tenshin (estàtic) 3) kokyunage hachinoji 4) koteoroshi 5) makikaeshi (llarg) 6) makikaeshi (directe) 7) kirikaeshi 13) Ryotemochi 1) kokyunage irimi 2) kokyunage udemawashi 3) kokyunage hachinoji 4) tenkan nikyo 5) shihonage 6) zempo nage (amb la mà a baix) 7) zempo nage (amb la mà a dalt) 14) Ryotedori (suwariwaza – tachi waza)   1) suwariwaza -kokyunage (amb la mà al damunt) 2) suwariwaza - kokyunage (amb la mà a sota) 3) suwariwaza - zemponage 4) suwariwaza kokyunage (projectant lluny; uke fa el segon atac dempeus) 5) handachi zemponage (el cigne) 6) handachi ushiro ryokata dori zemponage 7) ryotedory shihonage (nage fa el primer shihonage i s'aixeca per a fer-ne el segon) 15) UshirotRyoKataori (4 esquerra - 4 dreta) 1) kokyunage hachinoji (estàtic) 2) kokyunage hachinoji (dinàmic) 3) kokyunage 4) zemponage 5) ikkyo 6) koteoroshi 7) sankyo 16) Handachi 1) tachiwaza, uke ataca aferrant nage pels malucs (nage bloqueja en avall) 2) tachiwaza, uke ídem, kaitennage 3) tachiwaza uke agafa nage pels genolls (nage va enrere, handachi zemponage) 4) handachi shomenuchi kokyunage 5) handachi munatsuki koteoroshi katameru 6) handachi cop de peu (nage agafa totes dues cames) 7) handachi cop de peu  (nage n'agafa una) 17) Katadori menuchi 1) kokyunage (estàtic) 2) kokyunage (directe) 3) kokyunage udemawashi 4) kokyunage hachinoji 5) nikyo 6) sankyo 7) zemponage 18) Yokomenuchi 1) kokyunage irimi 2) kokyunage hachinoji (guiar la mà) 3) kaokyunage atemi 4) shihonage tobikomi 5) koteoroshi irimi 6) koteoroshi tenkan 7) zemponage   19) Tsuki 1) kokyunage irimi 2) zemponage 3) kokyunage shomenuchi 4) kokyunage irimi 5) hantai tenkan yokomenuchi 6) kokyunage irimi 7) kaitennage   20) Jo nage 1) kokyunage 2) zemponage 3) kirikaeshi 4) ashi tzukui 5) nikyo 6) koteoroshi tenshin 7) koteoroshi irimi 8) shihonage 9) sakatemochi zemponage 10) kokyunage amb 2 ukes 11) kokyunage amb 3 ukes 12) atac amb 3 ukes 21) Tantodori 1 1) tzuki koteoroshi 2) tzuki ikkyo 3) shomenuchi koteoroshi 4) shomenuchi kokyunage 5) yokomenuchi shihonage (atemi) 6) tzuki menuchi uchiwanage (estàtic) 7) tzuki menuchi uchiwanage (dinàmic) 22) Tantodori 2 1) ushiro kubjime sankyo 2) ushiro kubjime shihonage (doble volta) 3) ushirotzuki koteoroshi 4) ushirotzuki ikkyo 5) tzuki zemponage 6) tzuki kaitennage 7) Gyakutemochi kokyunage irimi 8) Gyakutemochi gokyo 23) Bokkendori 1) shomenuchi sudori-kokyunage 2) shomenuchi koteoroshi-irimidori 3) yokomenuchi kokyunage irimi 4) yokomenuchi shihonage 5) tzuki koteoroshi 6) tzuki zemponage 7) tzuki nikyo 24) Jodori 1) yokomenuchi zemponage 2) yokomenuchi shihonage 3) tzuki kaeshi 4) tzuki zemponage 5) tzuki kirikaeshi 6) douchi kokyunage 7) yokobarai kokyunage   25) Jo kata 1r + Bokken 26) Jo kata 2n + Bokken 27) Bokken kata 1r (happo giri amb company) 28) Bokken kata 2n (amb company) 29) Bokken Kumitachi 1° (bokken + bokken) 30) Bokken Kumitachi 2° (shinken + company)  
Actualitzat el 22-03-21 español
info@ubk-centre.com   ·   637 055 937 Política de privacitat Et convidem a una classe de prova! Segueix- nos a Segueix- nos a I et regalem la motxilla d’UBK en matricular-te a les classes!